Menu
ALIŞVERİŞ SEPETİ

Tabletli Test Aleti

Tabletli Test Aleti
Tabletli Test Aleti
92TL
Vergiler Hariç: 78TL
  • Stok Durumu: 10
  • Model: 08111
Serbest klor + pH için 10'ar adet test ajanı ile komple

(1) T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 15.12.2011 tarihli 28143 Say›l› “Yüzme Havuzlar›n›n Tabi Olaca¤› Sa¤l›k Esaslar›

ve fiartlar› Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”

(2) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bilefliklerinin kullan›ld›¤› havuzlarda bak›l›r.

(3) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullan›lmas› halinde hidrojen peroksit 40-80 aral›¤›nda

olmal›d›r. Bu durumda pH 8,2 amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir.

Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yap›lmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yap›l›r.

(4) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bilefliklerin kullan›ld›¤› havuzlarda bak›l›r.

(5) Suyun dezenfeksiyonunda için ozon, UV, klordioksit ve di¤er dezenfeksiyon sistemlerinin kullan›ld›¤› havuzlarda

aranacak düzeydir.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi