Menu
ALIŞVERİŞ SEPETİ

DPD1 Serbest Klor Ajanı

DPD1 Serbest Klor Ajanı
DPD1 Serbest Klor Ajanı
11TL
Vergiler Hariç: 9TL
  • Stok Durumu: 10
  • Model: 081111
1 folyoda 10 adet tablet bulunur.

(1) T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 15.12.2011 tarihli 28143 Say›l› “Yüzme Havuzlar›n›n Tabi Olaca¤› Sa¤l›k Esaslar›

ve fiartlar› Hakk›nda Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”

(2) Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bilefliklerinin kullan›ld›¤› havuzlarda bak›l›r.

(3) Suyun dezenfeksiyonunda “hidrojen peroksit + biguanide” kullan›lmas› halinde hidrojen peroksit 40-80 aral›¤›nda

olmal›d›r. Bu durumda pH 8,2 amonyum 1,5 ve toplam alkalinite 220 düzeyine kadar uygun kabul edilir.

Bu havuzlarda serbest klor ölçümü yap›lmaz, hidrojen peroksit ve biguanide ölçümü yap›l›r.

(4) Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bilefliklerin kullan›ld›¤› havuzlarda bak›l›r.

(5) Suyun dezenfeksiyonunda için ozon, UV, klordioksit ve di¤er dezenfeksiyon sistemlerinin kullan›ld›¤› havuzlarda

aranacak düzeydir.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi